Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leum-havens. Rusland en de Vereenigde Staten zijn de leveranciers van die petroleum.

Menig schip wordt in Riga bevracht met 1 ij nzaad. In Rusland verbouwt men meer vlas dan in alle andere Europeesche landen samen.

Bij de Lofodden wordt veel kabeljauw gevangen, die wij hier krijgen als stokvisch of labberdaan. Bergen is een uitvoerhaven van visch en traan.

Gij herinnert u nog wel, welke landen ons vv ij n kunnen leveren. Nergens echter wordt zooveel wijn uitgevoerd als uit de haven van Bordeaux

(bordon).

Groote schatten van rijst, koffie, thee, cacao, specerijen, tabak, kina, suiker, tin enz. halen de Amsterdamsche en Rotterdamsche Suez-booten uit onze Oost.

En zoo wordt in ons land jaarlijks voor meer dan 2200 millioen gulden ingevoerd!

Laat ik u nu dadelijk zeggen, dat Nederland jaarlijks wel voor 1900 millioen gulden uitvoert!

Hoe ons kleine land zooveel aan andere landen

kan leveren ?

Ga maar eens kijken in de havens van Rotterdam, Amsterdam of Harlingen, waar misschien een boot bevracht wordt naar Londen of Bnll! Wat een slachtvee, wat een boter en kaas gaat er in die booten ! Onze veeteelt levert veel

voor den uitvoer.

Maar ook zenden wij naar den vreemde veel groenten, visch, ooft, bloembollen en suiker.

Sluiten