Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„es aber züchtig zugehet, lasse ich der Hochzeit ïhr ,Recht und Brauch und tanze immer hin".

" Ik kan niet nalaten hierbij aan te sluiten de woorden van den Tooneeldichter Ruisch, waar hij zegt.

Met de oogen wordt zoo vaak veel kwaad bedreven, Een dartle lonk vermoordt soms eer en plicht,

Wat onheil heeft in dit kortstondig leven

Een kwade tong bij 't menschdom niet gestic .

Een snoode hand kan 't schuld'loos hart doorwroeten, Der weezen erf randt zij vermetel aan.

Maar men hoort nooit, dat iemand met zijn voe en Die boosheid heeft begaan.

En nu, jeugdige lezers, wanneer gij danst, zij uw houding natuurlijk en ongedwongen; herinnert u steeds het navolgende quatraine, waarmede wij onze taak eindigen :

Que vos graces soient naturelles,

Ne les contrefaites jamais,

Dès que 1'on veut courir après On commence a s'éloigner d'elles.

Sluiten