Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

illustreeren, willen we hier een paar figuren laten volgen, waarbij geen voorwerpen benoodigd zijn.

1.

Nadat allen gepaard zich in een cirkel hebben geplaatst, begint men successievelijk paar na paar te walsen of naar verkiezing een anderen dans uit te voeren. Nadat ieder paar een toer rondgedanst heeft en allen wederom zich op hunne respectieve zetels hebben geplaatst, wijst de leider van de cotillon een paar aan om een klein toertje te walsen; de heer plaatst zijn dame in het midden en noodigt nog twee heeren zich bij hem te voegen, die drie heeren geven elkaar de hand en draaien vlug om de dame heen, op een gegeven sein kiest de dame een der drie heeren tot haar danseur; en hier de vingerwijzing volgende van den heer Gawlikowski, laten wij hier zijn eigen woorden volgen: „Si le cotillon se fait dans 1'intimité de la familie, les cavaliers dédaignés se donnent la consolation de valser ensemble."

2.

Op aanwijzing van den leider der cotillon geeft de heer der dame haar een hoed, al de heeren treden voor en maken een grooten cirkel om de dame, het gezicht buitenwaarts gekeerd. Terwijl zij zoo vlug hand in hand ronddraaien, plaatst de dame den hoed op het hoofd van dengene met wien zij dansen wil, terwijl dan de andere heeren gaan zitten. Als tegenhanger plaatst de heer zich in het midden met een waaier of dameshoed in de hand, de dames maken een ronde om den heer met den rug naar hem toegekeerd, en de alleen staande heer geeft de dame zijner keus den waaier, of zet haar den hoed op het hoofd en danst met haar.

6

Sluiten