Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schatten, ik maak mij sterk onzen nieuwen vriend aan die dames voor te stellen, waarbij hij geïntroduceerd wil zijn, om hem verder alle diensten te presteeren, die er in dit geval behooren verleend te worden, en als hij dit aanneemt, verwed ik er een fijn dineetje onder, dat hij perfekt slagen zal.

„Goed zoo! als 't gelukt, geeft Eckbert ons, zooals wij hier zijn, het dineetje; dan kan het er op staan; en als het mislukt, geeft Smilders het, als fiche de consulation. Neemt gij 't aan ? vroeg Warens, zijn vriend lachend aanziende.

„Wel zeker! dat is zoo onaannemelijk niet," zei deze meteen licht schouderophalen.

„Ja, maar 't is mij ernst," hervatte Smilders. „Gij moet uw eersten aanval doen nog van avond. Het kan niet beter treilen, eene soiree dansante! Gij treedt op als de held van het bal, dat spreekt vanzelf. Gij zijt onweerstaanbaar in uw full dress, dat staat vast, gij kunt met Zampa zingen:

„Dés que je vois „Kille jolie,

„Elle est ii moi I"

Tracht in all your spirits te zijn, ik zal u intusschen de portretten leveren met de biographieën er bij van de damescandidaten....

„Smilders slaat waarachtig door of hij après boire ware, en wij zitten hier nota bene al een uur lang op onze koffie te teren, merkte van Yelzen aan.

„Gij hebt gelijk," zei Smilders, die de ordonnateur van het partijtje scheen; „wij zitten hier mooi op een droogje; 't is waar dat de knechts in dezeu uithoek je niet overloopen. Een van allen moet er een zien te snappen, of zelf fourageeren; wie verklaart zich diligent?"

„Ik!" zei de jongere wapenbroeder van George 'NV arens, „waut ik heb een gloeienden dorst."

„Aangenomen, brave van Zijl. Mijnheer van NVitgensteyn, wat wilt gij gebruiken, rijnwijn, champagne?'

„Liefst een kop thee, als het iets zijn moet.

„Mogelijk hebt gij gelijk, gij dient helder en kalm te blijven, anders zoudt gij uwe rol niet met overleg kunnen spelen, maar

Sluiten