is toegevoegd aan je favorieten.

Over anaëropolarimetrie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luchtledig gemaakt en als geen gas meer vrijkomt, wordt de retort langzaam verhit; in ongeveer 10 dagen wordt de temperatuur van 30" op 100° gebracht, terwijl de inhoud der buizen iederen dag ververscht en de ontvanger, zoo noodig, geledigd wordt.

Hetgeen in de retort terugblijft, wordt weer verzadigd met zoutzuurgas, geplaatst onder eenige exsiccatoren met kalk, waar het 4 weken blijft, en weer op de aangegeven wijze bevrijd van alcohol en zoutzuurgas, vervolgens wordt het in een destilleerkolf gebracht, geplaatst in een oliebad met asbestplaat bedekt en verbonden met een ontvanger en U buis met zwavelzuur, hierop volgt een U buis met water en een met zwavelzuur, om de kwikpomp tegen vocht te beschutten. Op deze U buizen volgt een manometerflesch, in verbinding met de kwikpomp.

De destilleerkolf is nog voorzien van een waterstof capillair om het stootcn der vloeistof te voorkomen.

Gedestilleerd wordt bij 160"—170° op een drukking van 7— lOm.m. Nadat in het destillaat geen chloor meer was aan te toonen, werden een U buis met zwavelzuur en een met water weggenomen en wordt de destilleerkolf in verbinding gebracht met een fleschje volgens fig. 3.