is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens te zeggen, waar hij liet zoo voortreffelijk heeft gedaan1): „I.e phénomène de 1'ébullition est produit par des bulles d'air que la chaleur dégage du liquide ...; quand on a préalablement purgé 1'eau de tout 1 air qu'elle contenoit, elle ne peut plus boni 11 ir ; etlaiaison en est que les vapeurs ne peuvent se former qua des surfaces libres. Kes bulles d air qui se rassemblent dans son sein y produisent des solutions de continuité; c'est-a-dire, ces surfaces libres nécessaires; niais quand 1'eau est purgée d'air les vapeurs ne peuvent se foi nier qu'a sa surface extérieure.''

Inderdaad, het schijnt mij onmogelijk, uit kinetische beschouwingen in te zien. hoe in een volkomen homogene vlocistofmassa anders dan accidenteel een scheidingsvlak zou kunnen ontstaan, en die onmogelijkheid weegt bij mij zwaar, n'cn déplaise de richting die alle aanschouwelijke voorstelling van physische processen uit de physica wil verbannen.

En zooals zoo dikwijls, zoo bevestigt ook hier het experiment wat die voorstelling leert en zoo zijn, al moest ook DE Ll'C voor zijn stoutmoedig gezegde een allerhatelijkste kritiek ondergaan van een anonymus -), sedert bijna allen 3) die zich opzettelijk met het verschijnsel

!) Introduction a la Physique terrestre par les Fluides expansiblcs, Paris 1803 vol. 1 p. 247. Ik ken zijn arbeid alleen uit aanhalingen bij lateren en uit de genoemde kritiek.

2) Ann. de Chim. van 30 Ventöse An XII. Deel 49 p. 235.

3) Kn de enkele uitzonderingen die, alsToMLiNSüN (I'roc. Kov. Soc. 17 p. 240) het koken niet aan de werking der lucht toeschrijven, stellen het op rekening van andereverontreinigingenbijv.de vetlaag die dc ingebrachte vaste stoffen bedekt. Op het hoofdpunt: dat een zuivere vloeistof niet koken kan, zijn zij het dus geheel met de anderen eens en ik kan dus die afwijkende meeningen verder laten rusten.

8