is toegevoegd aan je favorieten.

De natuurlijke ventilatie van kleine woonvertrekken te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NATUURLIJKE VENTILATIE VAN KLEINE WOONVERTREKKEN TE AMSTERDAM * * * *

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS DR. P. K. PEL, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN IN DE AULA DER UNIVERSITEIT OP MAANDAG 16 DECEMBER 1901, DES NAMIDDAGS TE 4 URE DOOR BENJAMIN SWAAB, ARTS, GEBOREN TE AMSTERDAM

•p AMSTERDAM — H. EISENDRATH — MCMI ☆ ☆