is toegevoegd aan je favorieten.

De natuurlijke ventilatie van kleine woonvertrekken te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is duidelijk dat de barietoplossing geen vastgestelde sterkte behoeft te hebben, doch om verschillende redenen is het goed in elke L. water 10 Gr. bariet en '/s Gr. chloorbarium optelossen.

Het chloorbarium wordt toegevoegd om de koolzure alkaliën te binden, die het bariumhydraat steeds verontreinigen.

Als indicator gebruikt men tegenwoordig eene zwakke alkoholische oplossing van phenolphtaleïn.

Wil men nu het koolzuurgehalte van lucht in een vertrek bepalen dan worden door een blaasbalg geijkte flesschen van ongeveer 5 Liter daarmee gevuld.

Om zeker te zijn, dat de lucht in de flesch dezelfde is als die, welke onderzocht moet worden, moet de ingeblazen hoeveelheid 5 maal zoo groot zijn als de inhoud van de flesch. Voor een blaasbalg van middelbare grootte, die bij eiken slag '/« Lr. invoert, geldt dus de regel zooveel slagen te doen als de flesch dL. inhoudt. Daarna wordt uit een pipet 90 cM:t. bariet toegevoegd en de flesch met een gummikapje gesloten.