is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Anaesthetica.

^ an de anaesthetica is in hoofdzaak de chloroform in gebruik, in Frankrijk ook het chloral. Aanvankelijk wel meestal toegediend om de pijn te verminderen, meende men ook in sommige gevallen een gunstige werking op contracties en ontsluiting waar te nemen. Meer nog dan bij de andere middelen moet men hier echter een scherpe scheiding maken, al naar mate het tijdperk der baring, waarin het middel wordt toegediend. A\ at betreft de bruikbaarheid in het uitdrijvingstijdperk, kunnen wij dan zwijgen en hebben alleen na te gaan, in hoeverre de ontsluiting wordt geïnfluenceerd. En dan valt onderscheid te maken tusschen een stimuleerende of reguleerende werking eenerzijds, die dan analoog zou werken, als bij de ecbolica besproken is, anderzijds een relaxeerende werking bij spasmus van de collum musculatuur. Deze nu interesseert ons meer. Ten slotte raakt de anaesthesie ons bestek, waar wij manueele dilatatie onder narcose uitvoeren. Ook hier is het de relaxeerende werking, die ons steunt, afgezien nog van de overige voordeelen aan de narcose bij dit procédé verbonden.

De aether heeft de oudste rechten, is echter nagenoeg geheel door de chloroform verdrongen. In het Archiv für Gynaekol. 1898 verscheen een opstel van Hensen over den invloed van de morphine en van aether op de uterus contractie, waarvan de conclusie luidt, dat de aether een ongunstige, verzwakkende werking heeft, !Naar analogie van de werking op het hart had Hensen een gunstigen invloed verwacht. Daarbij is de toediening in praxi veel lastiger, afge-