is toegevoegd aan uw favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te maken, dan wordt het instrument onbruikbaar door de bezwaren bij het inbrengen.

Champetier schaft hier raad door een binnenbekleedsel van zijde te nemen, zooals wij nog nader zullen zien. Bij de besproken ballons, hoe dienstig zij overigens ook mogen zijn, treedt de dilatatie van het cervicaalkanaal, zelfs indien dit nog nagenoeg geheel gesloten is, te zeer op den achtergrond, dan dat men hen in gevallen, waar de dilatatie een belangrijke factor is, zal aanwenden. Vermeld moge nog worden, dat men, behalve door hydrostatischen druk, ook door tamponnade van het cervicaalkanaal de verwijding heeft trachten te verkrijgen. Brüninghausen en Kluge hebben deze methode toegepast (Tarnier & Budin 1. c. pag. 414). Zij gebruikten daartoe geprepareerde sponsen. Dit procédé is echter zeer langzaam en werkt als dilatatie middel niet veel uit. Evenzoo de laminaria-stiften e. d. en de Hegar'sche dilatatoria, die van pas zijn in de eerste maanden der zwangerschap, dus bij abortus provocatus, het collumweefsel heeft dan nog zijn vollen tonus. Ook Treub heeft waarnemingen gedaan omtrent de tamponnade van het cervicaalkanaal met jodoformgaas (Den Houter: Partus arte preamat., Leiden 1889). Men had hier opwekking van partus arte praematurus op het oog, als zoodanig heeft de methode zeer zeker waarde, als middel tot dilatatie komt haar om licht te begrijpen redenen slechts een zeer ondergeschikte plaats toe. Zoo ook de tamponnade van de vagina (Scholier: die künstliche Frühgeburt bewirkt durch den Tampon, Berlin 1842).

De groote ballons zijn in staat om door hun volumen