is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den zoogenaamden kolpeurynter, die in de kliniek te Bonn wordt gebruikt en dien wij uitvoerig beschreven hebben. De Duitsche ballon is meer peervormig, die van Moussous is rond.

Moussous zocht iets, dat tusschen den ballon van Tarnier en dien van Champetier in stond, de ballon is zwaarder van bouw en grooter dan van Tarnier, de omtrek gaat tot 28 cM. (400 cM3. inhoud). Hij wordt eveneens met een tang ingebracht. Het voornaamste voordeel tegenover dien van Champetier is volgens Mercier hierin gelegen, dat de ballon van Moussous altijd direct kan worden ingebracht, terwijl bij Champetier in moeilijke gevallen door een ballon van Tarnier de weg moet worden bereid.

Het is altijd zeer moeilijk de waarde van een dergelijk voordeel te schatten, de handigheid van den operateur speelt een te groote rol.

Wat de snelheid van werking betreft, wint Champetier het zeker verreweg. Ter vergelijking moge dienen:

kortste gemid- langste

duur deld duur

Ballon van Champetier 17 gevallen 1.— uur 11.40 m. 54.—

„ „ Champ. (Statist. v. Pinard) 38 „ 6.— „ 13.— „ 49 — „ „ Boissard 9 „ 11.30 „ 35.— „ 82—

„ „ Moussous 10 „ 6.— „ 36.14 „ 96.—

Een afzonderlijke statistiek voor de gevallen, waarbij Tarnier en Champetier gecombineerd werden, geeft over 23 gevallen de cijfers 8i/2, 32, 60.

De resultaten van de intrauterine aanwending van den kolpeurynter, zooals die te Bonn gebruikelijk is, kunnen wij wat den tijdsduur betreft, hier niet met de Fransche gegevens vergelijken, daar te Bonn vooraf