is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

manueele dilatatie geen moeilijkheden zou hebben ondervonden.

De vulling geschiedt niet ad maximum, opdat het voorliggend deel niet zoo licht worde verschoven; het kan dan namelijk den ballon indeuken en maakt er zelf een model-Boissard van. Trouwens die vrees voor liggingsafwijking hoeft zoo groot niet te zijn; al komt zij ook tot stand, dan is er nog niet veel verloren in al die gevallen, waarbij de partus onmiddellijk na de uitstooting van den ballon door kunsthulp, in casu versie en extractie zal worden getermineerd. En dit zijn juist de gevallen, die in ons kader vallen.

Het uitzakken van kleine deelen of van de navelstreng is een ander bezwaar. Ongetwijfeld is de ballon dikwijls schuld er aan, Champetier erkent dit voor twee gevallen, het kwam viermaal voor. Wij moeten nu terugkomen op geval 14 op blz. 51 meegedeeld. Hier bestond reeds a priori neiging tot uitzakking van een klein deel. Nadat de ballon was uitgestooten, vond men bij volkomen ontsluiting het volgende:

,M. Champetier examine la femme; trouvant la main droite sous la présentation, il se décide a rompre les membranes et a aller chercher un pied, qu'il trouve facilement et qu'il amène a la vulve: c'est le pied antérieur; malgré des tractions soustenues le foetus n'évolue pas, la tête qu'un aide essaie en vain de soulever et d'attirer vers le fond de 1'utérus persiste a s'engager".

Hierover zegt Champ. op blz. 44: „Dans 1'observation 14 un procidence du bras, dont 1'existence avait été constaté avant le placement du ballon, persista après sa sortie et rendit la version impossible: