is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"

reposera de tems en tems, pour lui même et pour la malade, a qui il faut donner un peu de relache, puis il recommencera la même manoeuvre, jusqu'a ce que toute la main soit entrée dans la matrice "

Dit „tourner autour de 1'orifice" heeft veel van massage, ook heeft Puzos blijkbaar met resistente ostia te doen gehad, getuige zijn opmerking dat de operateur somtijds rusten moet „pour lui même et pour la malade." In deze handelwijze ligt methode, ook hier wordt echter geen verdere ontsluiting verlangd dan om de hand toe te laten, overigens verwacht Puzos ook hulp van de uterus contracties die door de manipulaties worden opgewekt of versterkt, hij wenscht zijn handelwijze allerminst als accouchement forcé bestempeld te zien. Dit laatste kwam meer ter sprake in de gevallen van agone, schijndood, of dood van de moeder ter vervanging van de keizersnede, zoo o. a. naar aanleiding van een bekend geval van Rigaudeau (omstreeks het midden der 18de eeuw), Petit 1. c. 76, men hield de vrouw voor dood, hij extraheerde daarop een kind, dat geen teekenen van leven gaf niettegenstaande al de toen gebruikelijke middelen werden toegepast. Rigaudeau vertrok en ging dinceren bij den abbé, daar komt men hem halen, het kind had de lippen bewogen en werd nu door R. verder bijgebracht. Eenige uren later kwam de mededeeling dat ook de vrouw tot het leven was weergekeerd. Dit geval baarde nogal opzien en zoo raadt dan ook Baudelocque om post mortem of in agone niet de keizersnede te doen maar langs den vaginalen weg te extraheeren, indien het ostium ontsloten is of ontsloten kan worden (dilaté ou dilatable).