is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleidelijk tot sterkere concentraties overgaan. Biedert geeft derhalve:

in de 3 eerste levensweken ... 1 deel melk op 3 deelen water.

„ „ 4e—8e levensweek . . . 1 „ „ „ 2 „ „

„ „ 3e, 4e en 5e maand . . . 1 ,. „ „1 deel „

„ „ 6e en 7e „ ... 2 deelen „ „ 1 „ „ „„8e „ . . . 3 „ „„1„ „

„ „ 9e „ ... volle melk.

Alvorens deze methode nader te bespreken zij hier even gewezen op een zeer juiste opmerking van Prausnitz. Deze zegt, dat bij al de verschillende methoden, om koemelk meer geschikt te maken voor de voeding van den zuigeling, alleen sprake is van verdunning der melk en dat nergens tevens wordt opgegeven, welke chemische samenstelling de melk moet hebben, wat toch zeker bij de groote variaties in het gehalte der verschillende bestanddeelen, vooral van het vet, niet van belang is ontbloot. Blijven wij deze opmerking van Prausnitz indachtig en nemen wij met Hofmann voor de samenstelling van koemelk aan:

Eiwit 3.5 pCt., Vet 3.5 pCt., Suiker 5 pCt., Aseh 0.7 pCt.,

dan krijgen wij bij verdunning met bijv. 2 maal de quantiteit water een mengsel van de volgende samenstelling:

Eiwit 1.16 pCt., Vet 1.16 pCt., Suiker 1.70 pCt., Aseh 0.23 pCt.

In vergelijking met vrouwenmelk, waarvan de samenstelling is:

Eiwit 1.03 pCt., Vet 4.07 pCt., Suiker 7.03 pCt., Aseh 0.21 pCt.,

vertoont dus dit mengsel een belangrijk tekort aan vet en suiker. Ook het gehalte aan nucleon, lecithine, albumine, enz. is door die verdunning veel te gering geworden.

Bij deze oorspronkelijke BiEDERT'sche methode wordt geen vet toegevoegd, maar wel het suikergehalte der verdunde melk verhoogd door toevoeging van 4 gram suiker op 100 cM'. van het mengsel of, minder nauwkeurig uitgedrukt, van een theelepel suiker per fleschje.