is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Monti adviseert op elke 100 gram van het mengsel 200* milligram bicarbonas natricus toe te voegen. Reeds eerder werd door Soxhlet toevoeging van 100 milligram van dit zout aanbevolen, omdat hierdoor de aciditeit der koemelk vermindert en het caseïne in fijner vlokken stolt. Tot hetzelfde doel werden vroeger poeders van z.g. lactine = bicarbonas natricus + suiker aangeraden. Men mag echter bicarbonas natricus eerst na het steriliseeren toevoegen, omdat bij het koken van de melk met bicarbonas natricus verschillendeomzettingen plaats hebben, waarbij de melksuiker wordt vernietigd, de melk een bruine kleur aanneemt en aangebrand gaat smaken. Hetzelfde geschiedt bij toevoeging van andere alkaliën vóór het koken. Vrouwenmelk, die van nature meer alkalisch is dan koemelk, ondergaat bij koken deze veranderingen reeds zonder toevoeging van alkaliën.

Waar zoowel bij de procentische als bij de volumetrische en physiologische verdunningsmethode suiker wordt toegevoegd, is het misschien hier de plaats, de vraag te bespreken, aan welke suiker, melk-, riet- of moutsuiker, men de voorkeur moet geven.

A priori schijnt de keuze op melksuiker te moeten vallen; inderdaad gelooven Czerny en Keller, dat men steeds het voorzichtigst handelt, door melksuiker boven rietsuiker aan te raden. Melksuiker is een normaal bestanddeel van de melk van elke diersoort; in het digestieapparaat wordt uit deze suiker melkzuur gevormd, welk zuur abnormale rotting in het darmkanaal belemmert en de oplosbaarheid van het caseïne bevordert door omzetting van dit nucleoalbumine in acidalbumine. Volgens Miura's onderzoekingen wordt evenwel ook reeds bijfoetus en bij neonati in den dunnen darm een inverteerend ferment gevonden, dat rietsuiker voor de assimilatie even geschikt maakt als melksuiker. Bij neiging tot diarrhee is rietsuiker ongetwijfeld boven melksuiker te verkiezen. Een melksuikeroplossing van een hooger gehalte dan 7 pCt. werkt