is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het behoeft wel geen betoog, dat evenmin als met eenig ander koemelkpraeparaat, ook bij deze wijze van verdunning van de koemelk niet elke zuigeling zal gedijen, want koemelk is nu eenmaal geen vrouwenmelk!

Wij hebben reeds vroeger de gunstige resultaten meegedeeld, door Nobécoürt en Vitry verkregen met het toedienen van matige doses keukenzout aan borstkinderen, vooral bij praemature zuigelingen. Reeds lang van te voren heeft Jacobi iets dergelijks aangeraden bij kunstmatig gevoede zuigelingen ; hij laat n.1. aan elk fleschje een snufje keukenzout toevoegen, waardoor volgens hem de coagula van het caseïne losser worden en de zoutzuursecretie in de maag wordt bevorderd. Voor eenige jaren wees Zweifel er op, dat verdunning van de koemelk met een oplossing (van 6.5 pCt. melksuiker), die tevens 0.2 pCt. NaCl bevat, de koemelk beter verteerbaar maakt. Volgens Zweifel is ook in de armoede van koemelk aan NaCl de oorzaak te zoeken, waarom bij kunstmatige voeding zoo dikwijls rhachitis optreedt. In zijne kritiek op Zweifel's boek „Aetiologie, Prophylaxis und Therapie der Rhachitis"? bewijst echter Pfaundler de onhoudbaarheid dezer hypothese.

Wellicht is de beteekenis van het toevoegen van NaCl nog in iets anders te zoeken. Volgens Zangmeister moet men zorgen, dat de melkmengsels, die gebruikt worden voor de kunstmatige zuigelingenvoeding, dezelfde moleculaire concentratie bezitten als vrouwenmelk. In de vrouwenkliniek te Leipzig wordt ter verdunning van de koemelk gebruik gemaakt van een 6 pCt.'s-oplossing van melksuiker. In den eersten tijd post partum geldt voor vrouwenmelk A = — 0.550°, d. i. ongeveer hetzelfde als voor koemelk. Voor een 6 pCt.'s-oplossing» van melksuiker is A = — 0.342°; door aan deze oplossing 0.34 pCt. NaCl (A = — 0.208°) toe te voegen, wordt A = — 0.550°. Het vriespunt van een mengsel, bestaande uit gelijke deelen koemelk en melksuikeroplossing, waaraan het genoemde quantum keukenzout is toegevoegd, is derhalve gelijk aan dat van vrouwenmelk.