is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volumina zouden moeten gebruiken, dan met hunne maagcapaciteit en leeftijd overeenkomt. Bovendien heeft room steeds een inconstante samenstelling (volgens Chapin varieert het vetgehalte tusschen 10 en 28 pCt.) en is het product, dat in den handel voorkomt, steeds sterk verontreinigd door bacteriën, die men door steriliseeren weliswaar kan dooden, doch die intusschen reeds hunne schadelijke stofwisselingsproducten in den room hebben gedeponeerd. Gesteriliseerde en gepasteuriseerde room, zooals die in den handel voorkomen, beantwoorden dan ook niet steeds aan de bedoeling en dragen hun naam vaak ten onrechte.

Volgens Unger verliest het vet van den room bij steriliseeren den emulsievorm en daarom zou men room of roomconserven eerst na steriliseeren van het menstruum kunnen toevoegen.

Voor gezonde zuigelingen worden de Biedert sche roommengsels bijna nooit gebruikt; trouwens Biedert zelf raadde het gebruik er van slechts aan bij langdurige spijsverteringsstoornissen, die niet willen wijken bij voeding met eenvoudig verdunde koemelk en die of van obstipatie alleen of bij afwisseling ook van diarrhee vergezeld gaan, en verder bij colitis mucosa; daarentegen zijn de roommengsels gecontraïndiceerd bij vetdiarrhee. Men ziet ook herhaalde malen, dat kinderen die zelfs verdunde koemelk niet kunnen verdragen, bij het gebruik van deze roommengsels geleidelijk aan liet verteren van koemelk en koemelkcaseïne wennen.

Daar het op vele plaatsen moeielijk is, room van goede kwaliteit te verkrijgen en ook om te kunnen beschikken over een praeparaat van zooveel mogelijk constante samenstelling, heeft Biedert een roomconserve, een „Künstlkhes Rahmgemenge" onder den naam „Ramogen" in den handel laten brengen. Dit praepaaaat wordt bereid door de chemische fabriek „Zwingenberg" in Zwingenberg (Hessen), voor Nederland en Engeland door de firma A. Prinzen en Co. te Zoetermeer.

Ramogeen is een pasta bestaande uit gecentrifugeerde, in