is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

müssen, ehe man zu diesem Analogon eines Homunculus allgemein Zutrauen gewinnen wird."

Aan deze woorden van Heubner hebben wij niets toe te voegen.

g. Székely's melk.

In den laatsten tijd heeft Székely te Budapest aangeraden, het surplus aan caseïne in koemelk te praecipiteeren dooier vloeibaar koolzuur bij 60° C. door te leiden. Bij deze als het ware mechanische praecipitatie van het caseïne worden ook de kalk, die aan het caseïne is gebonden, en het tricalciumphosphaat, dat in de melk is gesuspendeerd, uitgescheiden. Bovendien heeft het gecomprimeerde C05 een sterk bactericide werking en ontwijkt het weer uit de melk na praecipitatie van het caseïne.

Door bij twee deelen van dit serum te voegen één deel room en 11/2 pCt. melksuiker ontstaat een zuigelingenmelk, waarin aanwezig zijn:

Vet. Caseïne. Albumine. Suiker. Zouten.

3.3 pCt. 1.2 pCt. 0.5 pCt. 6.3 pCt. 0.6 pCt.

Het mengsel wordt op flesschen afgetapt en gedurende één uur bij G5° —G7° C. gepasteuriseerd.

In Budapest heeft men gunstige ervaringen met dit praeparaat opgedaan.

Székely's melk vormt een overgang tot groep C van Unger's schema. Alvorens tot een bespreking van die groep over te gaan moeten wij nog enkele woorden wijden aan een praeparaat van Von Mering, dat den geheimzinnigen naam „Odda" draagt.

h. Odda.

Yon Mering heeft bij de samenstelling van dit voedingsmiddel vooral zijne aandacht gewijd aan het vet. De boter uit koemelk bevat namelijk 10 pCt. vluchtige vetzuren,