is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Drie nieuwere analysen van Pieper te Hamburg gaven voor Kufeke's meel:

1 J— .

Amylum 2 ~ § I

Amylum , , o a <-

oplosbaar « - so « « .

Eiwit. Vet. oplosbaar v. <u ® © Water. Asch.

door o -m 2 ö o,

in water. J; o 2 "S h a

( diastase. M-p o 13 r

! O -a " '

pCt. pCt. pCt. pCt. i pCt. | pCt. pCt.

14.0G 1.01 43.76 28.63 1.79 8.51 2.24

14.54 1.05 48.0 24.30 i 1.73 8.02 2.36

14.07 1.07 42.56 28.69 | 3.13 j 8.09 2.39

Zulke uitvoerige analysen bestaan niet van de overige praeparaten. Volgens verschillende onderzoekers is hunne samenstelling blijkens een tabel, ontleend aan Von Leyden's „Handbuch der Ernahrungstherapie", de volgende:

Totaal (v , .

Kindermeelsoort. Eiwit. Vet. aan kool- ' Water. Asch.

hydraten. am3lum-

Hygiama 22.8 pCt. ' 6.6 pCt. 63.3 pCt. 52.8 pCt. 4.0 pCt. 2.5 pCt.

Rademaxn's kindermeel . . 13 6 „ 5.4 „ 71.3 „ — „ 4.5 „ 4.1 „

Theinhardt's kindermeel. 16.5 „ 5.5 „ 74.6 „ 57.1 „ 5.0 „ 3.4 „

Mëllix's food 8.9 „ 3.0 „ 80.9 „ 61.0 w 6.9 „ 2.9 ..

Muffler's kindervoedsel . 15 „ 5 „ 73 „ 33 „ 5.0 „ 2

Gewoonlijk vindt men echter aangegeven voor Mellin's food:

10.1 pCt.

3 pCt.| — pCt.

82.06 pCt.j 4.7 pCt' 3.5 pCt.

Hoe grooter het gehalte aan oplosbare koolhydraten is, des te sterker wordt een laxeerende werking van het kindermeel merkbaar. Zweifel wees er op, dat de meeste meelhoudende voedingspraeparaten voor zuigelingen een tekort aan minerale bestanddeelen vertoonen en dat reeds alleen op dien grond een voeding gedurende langen tijd uitsluitend met meel is af te keuren.