is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52. Raymundum cum apparatu.

53. Duo breviaria et alios diversos libros

54. Sermones; compendium theologiae, etc.

Item dominus Nycolaus Pont donatus noster

Item diversos libros:

55. Confessorium Augustini.

56. Postillas abbatis de Villa super evangelium et Epistulas et diversos alios tractatus. Et alia plura.

Item reverendus vir et dominus dominus Johannes de Scherpenes hospes fratrum domus nostre liberalisssime dedit

Item idem in libros. Primo:

57. Textum decretorum et glosam Brixens.

58. Item Bibliam unam.

59. Collectarium super psalterium.

60. Compendium theologice virtutis.

61. De Itineribus eternitatis.

62. Sermones quosdam.

Item dominus Johannes Clarens volumen notabile in quo continebatur

63. Breviloquium Bonaventurae.

64. Nycolaus de Lira super Apocalipsin et super Canticum Canticorum.

Uit een Copieboek getiteld „Donatiën en beneficiën den Catusers gegeven. Item de namen van alle de Procurators vant voorsz. Convent." Perk. Hs. op 't Stedelijk Archief te Amsterdam, blz. 1—4, 7, 8. Scheltema, Aemstels Oudheid, II blz. 29 en volg. publiceerde een gedeelte van 't hier medegedeelde, doch lang niet alles. Hij schijnt echter ook een enkele maal iets gevonden te hebben dat aan mijn oog ontsnapte. Zoo b. v. dat Jan Beduunre schreef:

65. Lira super Genes. et Exodum.

66. Tractatus ex contractibus.

67. Postilla Abbatis.

en dat dit klooster een Bijbel in 4 deelen ten geschenke ontving van 't Karthuizerklooster in Geertruidenberg. Voor 't gemak nummerde ik de titels. Over 't aantal boeken zeggen deze cijfers niets.

DELFT.

St. Barbaraklooster voor Nonnen van de 3e orde van St. Franciscus• „Dit sjjn die studierboeken, die in die liberie horen int convent van Sinte Barbaren binnen Delf besloten in Hollant." Hs. 130 E. 24 van de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage. Uitgegeven en verklaard door