is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. Moll, De Boekerij van het St. Barbara-klooster te Delft. Amsterdam ■1857. Opnieuw afgedrukt (verbeterd) in 't Kerkhistorisch Archief, verzameld door Kist en Moll, Vierde deel, Amsterdam 1806, blz. 209 en volg.

EGMOND.

Benedictijnerabdij St. Adalbert.

„Inditium aliquorum librorum monasterij egmondensis secundum que ubique in pluribus antiquis libris inueniuntur." In Hs. No. 611 van de Bibliotheek der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Afgedrukt bij H. van Wijn, Huiszittend Leven I, 3® stuk, Amsterdam 1801, blz. 253 333 (met inleiding). Opnieuw afgedrukt, met inleiding en commentaar, door Dr. H. G. Kleyn in 't Archief voor Nederl. Kerkgeschiedenis onder redactie van Acquoy en Rogge, Tweede Deel, ('s Gravenhage 1887), blz. 127—170.

FRENSWEGEN BIJ NOORDHORN.

Klooster Mariënwald. Reguliere Kanunniken van St. Augustinus.

(Handschriften.)

1. Usuardi Martyrologium. Commentum in regula b. Augustini Episcopi; Evangelia, Collectae, etc. perk. aanv. 15® eeuw. 156 bl. in groot fol. resp, 105, 37, 14 voor de versch. afd. Blad 1, 106, 143, prachtig omlijst.

2. Gregorius Omelien. perk. aanv. 15* eeuw. 224 Bl. 2 col. 32 lin. fol. Mnl. zonder afkortingen.

3. S. (iregorius Dialogus en Het Bijenboek, perk. 15e eeuw. 300 blz. fol.

4. Philippi de Pergamo, Prioris monasterii S. Maria de Avancio ord. S. Bern. in Padua. Speculum regiminis super ethica Catonis. Meer dan 400 bl. groot fol. perk. aanv. 15® eeuw.

5. 1 etri Damiani Sermones. aanv. 15e eeuw. perk. 57 blz. bijgebonden: a. Passio S. Lamberti Episcopi Ultrajectensis et alior. vitae, aanv. XIleeeuw. 57 bl. b. Sermo B. Bernardi. 15e eeuw.

6. Innocentii III lib. sermonum et tractatus super raissam. perk. 12® (?) eeuw. 188 bl. fol. de tract. super missam in hexameters.

7. Epistola Pauli apostoli. perk. 15e? eeuw. 126 bl. fol. met interlin. en randglossen.

8. Hugonis de S. Victore Expositio super ecclesiasten; didascalioon; de quinque septenis; de virtute Psalterii. fraaie initialen geschreven 1455 per manus Nicolai Campis et Cetberti Zwollis. 128 bl. fol. park.