is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derde hoofdstuk.

Kunsthandel en St. Lucasgilden in de zeventiende eeuw, in liet bijzonder te Leiden.

Reeds herhaaldelijk kwam het koopen en verkoopen van schilderijen ter sprake. Het verhaal van Monsieur de Monconys is een voorbeeld, hoe men onmiddellijk, zonder tusschenkomst van een kunsthandelaar, van den schdder ze een kunstwerk koopen kon, terwijl wij in Monsieur de Bye kennis maakten met een van die menschen, welke half verzamelaar en liefhebber, half koopman waren.

Van deze soort waren er in die dagen velen, ja, als men Sorbière ') wil gelooven, dan bezat geen Hollander een schilderij of hij wilde het wel voor een goeden prijs kwijt. Resident'Spiering, Dou's eerste beschermer, kunstliefhebbers als Becker en Maerten Kretzer *), die eveneens schilders bij contract voor zich lieten werken, de begunstigers van Frans van Mieris: Vredenburg, Gerards en Sylvius ) en wie

AnncchsJild beneden, blz. 95. _

»> l>io° er >■» '•» KhiUerii «« i"1 '""S bï "**

«tl (O. H. .X »3). - 0.«r Krelier ,i, O. H. .1

3) Houbr. 111 3.