is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

i.

Gerrit Dou hoeft geen gevolg gegeven aan het verzoek van Karei den tweede, om in Engeland aan diens hof te komen schilderen.

II.

De hoofdreden van het reorganiseeren der St. Lucasgilden hier te lande in de zeventiende eeuw is de slechte handhaving der verbodsbepalingen op den verkoop van schilderijen door niet-poorters buiten de vrije markt.

III.

t'

Orlers heeft in zijne „Beschryvinge der Stadt Leyden" de levensbeschrijvingen van schilders, welke hij niet aan Van Mander's „Schilderboeck" ontleende, uit mededeelingen zijner tijdgenooten samengesteld.