is toegevoegd aan je favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE BEDRIJF.

{Kedactie- en expeditielokanl van de „Leeuwendaler Nieuwsbode". Rechte ingan» der drukkerij, links toegang van buiten. Lessenaar met couranten; planken met boeken; tafels met couranten en pakketten. Aan den wand een telefoontoestel. Er heerscht groote wanorde. Reinhardt zit aan zijn schrijftafel Pempke komt uit de drukkerij.)

EERSTE TOONEEL.

(Reinhardt. Pempke.)

Pempke.

We moeten nop eopie hebben, mijnheer Ktihn! Reinhardt.

Hoeveel ?

Pempke.

Zoo ongeveer oen kolom, als er ten minste nog niet een paar advertentiën gebracht worden.

Reinhardt.

Je weet toch, dat het heden Zaterdag is, en dan nog wel Zaterdag van Sylvester. De menschen wachten steeds tot het laatste nippertje.

Pempke.

Zoo zijn nu eenmaal de menschen. mijnheer Kühn! Ik zeg maar steeds, als Laurens Jansen Coster zaliger wist. hoe het heden ten dage in een drukkerij toegaat...

Reinhardt.

Laat toch Daurens Janszoon Coster zaliger met vrede. Is het verslag van de vergadering der Konijnonteelt-Vereeniging reeds gezet?

Pempke.

Dat wordt juist getrokken.