is toegevoegd aan uw favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.Louise.

Ik heb geen trek! Ach, was bij maar hier!

(Beiden af.)

VIJFDE TOONEEL.

Johan

(alleen, brengt eenige koffers en set ze neêr, dan ziet hij schuin naar alle zijden, opent voorzichtig een klein pakje, dat een tricot bevat en deels zichtbaar doet zijn).

Zoo, dat is het costuum — roode — beenen — blauwe blouse, sakkerloot, dat is fijn! Wat zullen de Leeuwendalers kijken! Nu moet ik nog behoorlijk leeren zes-en-zestigen. Vandaag en morgen hoor! en vijftig gulden — dat is fijn geld! Daar koop ik mijn trouwpak voor. Als mijn Laura maar niets merkt! Zij krabbelt mij minstens de oogen uit en ten tweede zijn de vijftig gulden naar den duivel! (Kijkt in de courant en leest.) Aha, daar staat het: Groot beestenspel, leeuwen — beren — sakkerloot! Zet men er dat ook nog onder? O wee! (Verbaasd.) Ja, wat is dat nu? Mijnheer Reinhardt Kühn gaat in de leeuwenkooi en speelt 66! — Neen, dat is een abuis, dat gaat toch niet! Ik heb het toch afgesproken. (Zijn blik valt op een naam daarboven.) En — ja, ben ik gek of word ik het. — Hierboven een Nieuwjaarswensch van mij — Johan Appels — huisknecht in „Het gouden Kalf"! — Neen, begrijpe wie het wil, ik niet. (Staart een oogenblik op de courant en breekt plotseling in lachen uit.) Daar heb je 't al, 't is verwisseld. Zie. zoo'n domme drukfout van den ouden Pempke — mijn naam boven bij den gelukwensch, zijn naam onder bij het partijtje 66 — ha, ha. ha! — Beste Pempke — dat hebt gij goed gedaan, nu snapt minstens mijn Laura de zaak niet! —

(Gordijn daalt).