is toegevoegd aan je favorieten.

Over scleritis, naar aanleiding van twee gevallen van cyclo-scleritis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij het zoeken naar tuberkelbacillen in scrophuleuze lymphklieren. Echter mag niet onvermeld blijven dat een deel onzer (mamma) praeparaten gedurende tamelijk langen tijd in formol was gehard. Omtrent den invloed van dezen factor loopen de meeningen eenigszins uiteen.

Dat men het onderzoek intusschen niet spoedig moet opgeven, leert het volgende geval door Peppmüller1) beschreven. De schrijver noemt zijne studie een „Beitrag zur Frage von der diagnostischen Yerwerthbarkeit der histologischen Tuberkelstructur.

De patiente in kwestie, een vrouw van 48jaar,bemerkte circa 3 maanden voor de opname, een roodheid aan het linker oog, met het gevoel als van een corpus alienum. Men constateerde een roodachtig gelen tumor in de conjunctiva bulbi, iets boven het niveau der cornea en daarvan scherp gescheiden, met tal van vaten aan de oppervlakte en vaste consistentie. De tumor nam den medialen en den boven-buiten omtrek van de cornea in beslag, reikte tot de overgangsplooi en was niet op de onderlaag verschuifbaar, 2 kleine knobbeltjes zag men lateraal in de conjunctiva sclerae. Geen bijzondere prikkelingsverschijnselen aan t oog zelt.

De rechter arm, waarop uitgebreide ulcereuze processen gedurende jaren aanwezig waren, had een rechthoekigen contractuurstand aangenomen; radiairt. litteekens zag men boven de linker mamma, bij het manubrium sterni waar een vergroeiing met het been

l) „Ein sypliilitischer .epibulbarer Pseudotumor von typisch tuberkulöser Structur" in v. Griife's Arch. fiir Ophthalmologie Bil. II- 1899.