is toegevoegd aan je favorieten.

Over scleritis, naar aanleiding van twee gevallen van cyclo-scleritis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezina M. (1'olikl. N". 3930. 1S97) waschmeisje, oud 20 jaar, heeft voor 2 jaar gedurende 3 maanden aan het linkeroog geleden, waarvoor zij in het Buiten-Gasthuis werd verpleegd. Het oog is thans sinds 2 weken weer rood.

Status: Aan het linker oog is de sclera rondom de cornea overal blauwachtig verkleurd. Nasaal en boven ziet men een bloedrijken knobbel op de sclera, waar ook de conjunctiva circumscripte injectie vertoont. T. normaal. Bij druk is het oog licht pijnlijk. De fundus biedt niets abnorms.

Refractie met glazen R. o. H 1 D. L. o. H 2 D.

Visus R. o. 1, L. o. '/t Na correctie resp. 1 en */s-

Enkele dagen later is het oog rustiger en onpijnlijk, na 2 weken is de knobbel verdwenen, evenwel treedt 11 dagen later eene nieuwe verhevenheid op beneden de voorgaande.

Half Janaari '98 ziet men een nieuwen knobbel onder en boven den voorgaande ontstaan met pijnlijkheid. De pijn wijkt na eenige dagen Men vindt thans de refractie L. o. As H 3 D max 20" t.

9 Februari is alleen aan de onderzijde nog eene bijna genezen intumescentie te zien; eene maand later recidief, een knobbel aan de beneden en bovenzijde van de cornea; er treden na eenigen tijd op verschillende plaatsen verdikkingen op bezet met talrijke kleine verhevenheden. De infiltraten nemen toe in uitbreiding, het oog is pijnlijk bij druk, hoofdpijn.

De zwelling, injectie, pijnlijkheid nemen toe, de laatsten worden bestreden met cocaine en koude omslagen totdat na een paar dagen de pijn wijkt, één knobbel verdwenen is en het oog zich veel rustiger voordoet.

17 Mei is de geheele cornea door een smalle strook van blauwachtig litteekenweefsel omgeven, maar nu komt er een knobbel in een tweede gelid, achter de litteekenzone te voorschijn.

Na de genezing van dezen knobbel is alles eenigen tijd rustig gebleven, doch half December worden verschillende kleine knobbels aan getroffen in het „tweede gelid"; deze nemen in aantal toe. Ook komen er zeer kleine knobbeltjes in de conjunctiva, zoodat patiente den 28sten Februari '99 wordt opgenomen in het Binnen-Gasthuis met den volgenden status : rondom de sclera ziet men de cornea donker blauw gekleurd, de conjunctiva bulbi is sterk oedemateus of geleiachtig verdikt