is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe katalogiseer ik mijn bibliotheek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom katalogiseer ik mijn bibliotheek r Omdat zelfs de kleinste boekverzameling eerst dan ten volle aan haar bestemming beantwoordt, wanneer zij doelmatig geklassificeerd en gekatalogiseerd is, zoodat met één oogopslag te zeggen valt wat zij over een willekeurig onderwerp bezit, en, in de tweede plaats, elk gewenscht boek onmiddellijk te vinden is.

Voor ieder boekverzamelaar, beheerder eener kleine boekerij, en verder elkeen, die de literatuur van zijn studievak wenscht bij te houden, is het onontbeerlijk een kataiogus aan te leggen van de literatuur, welke moet worden

overzien. • rl-, .

Op welke wijze geschiedt dit het eenvoudigst, gerieflijkst

en zekerst? Ziedaar vragen, waarop hier het antwoord wordt gegeven.

* *

*

Vóóraf twee opmerkingen.

Wanneer gij een bibliotheek van omvang en beteekems wenscht te katalogiseeren en klassificeeren, en gij geen routine hebt van dit werk: laat dan den eersten opzet van den katalogus over aan een bibhothekans van beroep. Laat hem in groote lijnen het werk beginnen oefen U eenige dagen onder zijn leiding. Wat gij op deze wijze uitgeeft, bespaart gij ruimschoots aan tijd, probeeren en

U 'in'ck^tweede plaats: houdt U aan beproefde voorschriften der praktijk. Voor een dilettant in bibliotheektaken, is het altijd aanlokkelijk een eigen systeem en eigen regels