is toegevoegd aan je favorieten.

Hoe katalogiseer ik mijn bibliotheek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te volgen. Maar onvermijdelijk zal ieder bedrogen uitkomen, die meent dat bij katalogiseeren en klassificeeren zonder duchtige vóóroefening en kennis der vaste voorschriften te werk kan worden gegaan.

* *

*

KLASSIFICEEREN.

Bedenk vooral geen eigen systematische indeeling Uwer boeken of literatuur. Volg de hoofdlijnen van een der onderstaande systemen van indeeling. Wilt gij in de verdere onderafdeelingen afdalen, schaf U dan voor Uw speciale behoeften, de gedrukte, uitgewerkte handleidingen aan.

De beide systemen, welke de meeste aanbeveling verdienen zijn die, opgesteld en tot in de kleinste onderdeelen uitgewerkt door DEWEY en door CUTTER.

Decimaal systeem van Dewey.

Het Decimaal-systeem verdeelt het geheele veld van menschelijke wetenschap in tien hoofdgroepen.

Ter onderlinge afscheiding dezer hoofdgroepen, ontvangt elke hoofdgroep een eigen nummer. Deze zijn:

Hoofdgroepen:

ooo Algemeene werken.

100 Wijsbegeerte.

200 Godsdienst.

300 Rechts- en Staatswetenschap.

400 Taalkunde.

500 Natuurwetenschap.

600 Toegepaste Wetenschap.

700 Schoone Kunsten.

800 Letterkunde.

900 Geschiedenis- en Aardrijkskunde.