is toegevoegd aan je favorieten.

Hoe katalogiseer ik mijn bibliotheek?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 4H

Dun Middel Dik

Cat.nr. Prijs Cat.nr. Prijs Cat.nr. Prijs

Tertia . 46 R ƒ540 46 S f 6.50 Secunda 46 M »6.50 46 Q » 7 7°

Prima . 46 D «9.— 46/. » 11.50 46 H / 1 a-—

No. ÓS

Dun Middel Dik

Cat.nr. Prijs ! Cat.nr. Prijs Cat nr Prijs

Tertia . 58 K /' 8-4° 58 s /"'°35 Secunda 38 M » 9.— 58 Q » 10.70 Prima . 58 D » 12.25 38 Z » 1625 5S H / 20.54

Wij leveren de kaarten op verlangen bedrukt naar den eisch van de speciale bestemming van het kaart-register. Ontwerpen en kostenberekeningen leveren wij op aanvrage gratis.

DE WEGWIJZERS.

Gemaakt van steviger karton en voorzien van lipjes, die boven de kaarten uitsteken en gemerkt worden met nummers, letters, plaatsnamen enz., al naar gelang de rangschikking numeriek, alphabetisch of topographisch is, dienen de wegwijzers om het kaartregister in te deelen en aldus overzichtelijk te maken-

Form. Form. Form. 35 46 58

Extra kwaliteit per 100 f 1.65 ƒ 2 25 f 2.90

Standard » » 100 » 1 — >>1.65 >.2.25

Alphabet in 25 deelen » 0.65 » 1.— » 105

, » 40 » » i-3° * 1 95 » 290

» » 80 » ...... » 2 25 " 3 55 * 4 ^5

» » 130 » » 3-35 s 4 85 » 6.10

» » 400 » ... . » 9 ^5 * 12.90 » 10.50

» » 774 » * '3-5°

» » 800 » - » 26.— »3'.

Maand wegwijzers (Jan.—Dec.) . ... » 0 50 » 0.65 »

Week » (Zondag-Zaterdag) . » 0.35 » 0.50 » o.b,

Dag » (1-3') * '■- * I,65 " 225