is toegevoegd aan uw favorieten.

Intramoleculaire atoomverschuiving bij Azoxybenzolen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit xylol bij 141°—142" smolt, en dus onveranderde stof was. De benzoyloplossing werd met sterken natron in aanraking gelaten, totdat de reuk van C6 H5 COC1 verdwenen was. Het resulteerende product werd nog met natronloog gekookt, aan welken het eene zwak roode kleur mededeelde. Dat er bij deze proef een weinig phenolen zouden ontstaan, was vooruit te voorspellen, (Zie de verhitting zonder agens). Het overblijvende bleek nagenoeg geheel uit onomgezette stof te bestaan.