is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

DOOR GOSEN NAAR CAIRO.

Voor Europeanen, uit Indië of China komende, had de reis van Suez naar Cairo, een 50 jaar geleden, niet weinig te beteekenen. De mails, geland uit de stoomboot, voor Suez geankerd, werden op kameelen geladen; doch ten gerieve der passagiers waren er een lichte soort van omnibussen, met kleine maar sterke paarden bespannen. Onder veel geschreeuw en sresticulatie

der Arabieren en Feliahin, die voor het vervoer hadden te zorgen, en menigen stokslag of knal met de zweep, over de schouders en in de ooren van menschen en lastdieren, ging het dan, na veel oponthoud, eindelijk voorwaarts. Blootgesteld aan brandende hitte en vele ontberingen, moet, vooral door vrouwen en kinderen of kranken, zoo pas van boord gekomen, de, van 16 tot 20 uren, lange reis door de woestijn, zwaar zijn gevoeld. Zoo werd eindelijk Cairo bereikt, van waar de reis, naar Alexandrië, per stoomboot kon worden vervolgd.

• Voor de kameelen en de quasi-omnibus is de spoortrein in de plaats gekomen; doch geschreeuw en gesticulaties, vertraging en de stok. waar zonder niets in Egypte schijnt gedaan te kunnen worden, bleven onveranderd. Aan tijdsbepaling blijken beambten hier niet gebonden te zijn, en daarom is het raadzaam om een halfuur vóór het aangekondigd uur van vertrek in den trein te zitten, al moet men