is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in grooten getale en bonte kleeding, vindt men hier. Het is de Muski over het water, de London-Bridge ver-Oosterd, die de 1200 voet lange brug, waardoor Cairo met het eilandje Bulak verbonden is, vertoont; en dat vooral tegen den tijd, dat de overtocht gestremd zal zijn, als de brug geopend moet wezen om vaartuigen, vooral van en naar de haven van Bulak, door te laten. Een korte brug verbindt Bulak, aan de andere zijde, met den linkeroever van de Nijl, en daar gekomen, schijnt ons de drukte en verwarring slechts toegenomen.

En geen wonder, want hier is de groote markt van Kasr el-Nil, waar honderden drijvers en voerlieden, met hun lastdieren, zijn om goederen af te laden of te vervoeren. Den traditioneelen „statigen" Oosterling moet men hier niet zoeken, want Arabieren en Copten, Fellahin en Negers, met Syriërs en anderen, woelen en schreeuwen hier door elkander, alsof er het leven van afhangt. De kameel komt hier ook in zijn ware gedaante uit. Is hij, door dichters, beschreven als „geduldig, knielend om zijn last te ontvangen," hier kan men opmerken hoe spijtig, knorrig, bijtend, grommig, weerbarstig, eigenwillig, stijfhoofdig het „schip der woestijn" zijn kan, en gewoonlijk is; hoe hij zijn tanden laat zien, en gebruikt, als men hem even te na komt; en hoe hij er schik in schijnt te hebben om, als hij zich uit zijn, gedwongen, knielende houding opricht, eerst op zijn lange achterpooten en dan op de voorbeenen, indien mogelijk zijn last of zijn ruiter af te werpen, wat hem echter met een inlandschen berijder zelden, zoo ooit, gelukt. Ja; als de kameel eenmaal op gang is, dan loopt hij door, hoe zwaar beladen ook; maar het is als een fatalist, zich onderwerpende aan het noodlot, en zich om niemand bekommerende. Ter zijner verontschuldiging moet hier echter bijgevoegd worden, dat deze lastdragers feitelijk slavenkameelen zijn, dikwijls tot het uiterste overladen, slecht gevoed, en veel geslagen. Een vrije, woestijn-kameel zal anders zijn.

Op de markt van Kasr el-Nil is allerlei te koop, en vooral vruchten, groenten, toebereide eetwaren en andere dingen ten gerieve der bezoekers en voerlieden. Sommige venters hebben een zeil, aan een paar stokken, over hun tafeltje gespannen; doch den meesten schijnt zon, noch stof, noch wind of zand te deren. Wie nader kennis wil maken met Oostersch leven op straat, vindt er hier ruimschoots gelegenheid toe.