is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

//Zeer gaarne zou ik het zien als wij elkaar op het ooi logspad nog dikwijls ontmoetten, er is nog veel werk te doen in het rijk, moeilijk werk. Indien ge er niets op tegen hebt zou ik koning Guslaaf Adolf wel willen verzoeken u aan mij af te staan voor mijn eigen regiment."

z/Daar ik om de zaak van het protestantisme mijn degen aan de Zweedsche kroon heb geleend kan mij niets aangenamer zijn dan te worden geplaatst onder een Duitsch vorst. Wel ben ik, ik moet het openlijk bekennen, uw neef Johann George aan wien mijn grootvader mij wilde overdragen ontweken, daar het mij daar te mak toe gaat."

//Daar zult ge bij mij geen last van hebben," merkte de hertog lachend op. //En nu tot weerziens, ik hoop dat wij voortaan goede kameraden zullen zijn."

ha \ alentijn vriendelijk te hebben toegeknikt, ging de voist heen en Berthold staarde hem eei'ige oogenblikken met stralende oogen na. //Dat zal voortaan mijn gids zijn, onder dien vorst uit het 1 hüringerland wil ik strijden voor de goede zaak.

Hertog Bern hard van Saksen VVeimar bezat, ofschoon hij eerst zeven en twintig jaar was, reeds een goeden naam in het rijk, en was de verklaarde afgod van de Zweedsche officieren. \\ el stond Gustuat Adolf toentertijd nog boven hen niet alleen in rang en macht, maar ook in hoogheid en innerlijke grootte. Doch reeds wendden aller blikken in het protestantsche Duitschland zich vol vertrouwen op den vorst en landsman, die openlijk had gezworen zijn goed en bloed te willen feil hebben voor twee dingen : voor het behoud van het protestantisme en voor de verdediging van de rijksvrijheid. Zeer gemakkelijk viel het hem de harten te veroveren, hij nam iedereen onmiddellijk voor zich in door zijn innemend wezen, bovendien was hij trouw aan zijn eens gegeven woord en liet niet los wat hij eenmaal door eigen wil had veroverd ....

Boven verwachting groot was de buit, die de vesting Mariënburg opleverde, de bisschop van Wiirsburg was de