is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met zijn gekrulde pruik, zijn vossengezicht en muskusstank langs je heen gestreken ? Zie je, mijn jongen, met zulk welriekend leugengebroed plaagt je oude vriend zicli nu dag in dag uit. Ik zou telkens den boel wel willen laten uitrooken als zoo'11 kerel de kamer weer uit is, brrrr! Ik word er akelig van ! Maar nu genoeg daarover ! Jij bent nu weer bij mij ! Ik heb je laten roepen om eindelijk weer eens gezellig samen te praten, wij zullen druivensap drinken en ik wil daarbij beproeven dien onverkwikkelijken ballast van mijn ziel af te schudden."

I)e hertog sprak gejaagd en liep onrustig het vertrek op en neer. Voor de poort van den burcht stond een dubbele rij schildwachten, evenals op het slolplein, niet lang nog was het geleden, dat er een samenzwering tegen den hertog was ontdekt.

Nu staakte deze zijn wandeling en schelde. Berthold keek hem bezorgd aan en wist niet wat te zeggen. Weldra bracht de lakei een flesch en twee glazen en verdween terstond weer. De hertog hield de glazen legen het licht, onderzocht het zegellak, ontkurkte ze zelf, schonk beide vol en dronk haastig het zijne leeg. Toen bleef hij voor Berthold staan en zeide : „Waarom staar je me zoo zwijgend en vragend aan? Kom, drink je glas eens leeg ! Ben je boos, dat je me tegenwoordig zoo weinig ziet? Daar moest je integendeel blij om zijn en mij zelfs dankbaar. liet is geen gebrek aan vertrouwen, maar een bewijs van mijn onbaatzuchtige liefde voor jou, dat ik je niet meesleep in den dollen weerzinwekkenden draaikolk, waar ik midden in sta.

„Mijn beste hertog!" antwoordde Berthold hartelijk, „hoe kunt u spreken van „boos zijn" of er ook slechts aan denken ? Ja, ik kijk u angstig vragend aan, maar om een geheel andere reden; omdat u er zoo afgetobd en slecht uitziet. Er ligt een uitdrukking op uw gelaat alsof u zich uw geheele leven niet weer over iets zoudt kunnen verblijden. Ik heb u mijn leven lang niet zoo gezien."

„Ik heb het er dan ook mee getroffen, het is me er leven naar!"