is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij haast scheen te hebben. Het viel mij op, dat hij iets schuws en gejaagds over zich had, ik kan mij echter hebben vergist.'"

z/Neen! Je hebt het goed gezien. O, de schurk, nu is het mij dubbel duidelijk."

//Wat?! U doet mij ontstellen" . . .

De hertog bracht zijn mond dicht bij Berthold's oor en fluisterde:

z/Berthold! Ik beu vergeven, ... je hebt laatst van mij gehoord, dat ik gekweld werd door spookbeelden, nu weet ik wat mijn ziekte is" . . .

z/Welverd . . .! Vergift? Door wien P Door hem, den dokter?" //Ja!"

z/En ik laat den schurk trekken, vlak langs mij heen en steek hem mijn degen niet door het lijf, dat zijn vloekbeladen ziel n£far de hel trekt ? Heer, laat mij hem volgen, laat mij hem vervolgen zoover hem en mij de voeten dragen, al was het een jacht van de eene pool naar de andere. Ik ben nog niet bevreesd, dat zijn afgrijselijk werk zal gelukken, maar ook de afschuwelijke poging kan hij slechts met zijn hartebloed boeten."

z/Je blijft, Berthold! Schud niet afkeurend het hoofd. Ik weet, dat je om mijnentwille, om mij te wreken de wereld zou doorzoeken. Ik wil het echter anders; je zult mij zelfs in mijn hand de belofte afleggen je te schikken naar mijn laatsten wil."

//Ik moet u wel gehoorzamen, heer, al is het ook met leedwezen."

//Het zou mij immers toch niet helpen."

//Bent u dan zoo vast overtuigd van uw lot?"

//Volkomen overtuigd. Zulk een helsch vuur in mijne ingewanden kan slechts het gevolg zijn van een helsch vergift. Doch niet mijne pijnen alleen hebben mij op die gedachte gebracht. Luister. Zwart op wit kan ik het je niet bewijzen, de vervl . . . lastgever ... ik meen ook te weten wie het is . . . heeft zekerlijk geen schriftelijke bevelen gegeven. Mijn dokter Blandini, die schurk uit Geuève, heeft het slim aangelegd om zich vooruit meester te maken van