is toegevoegd aan uw favorieten.

Schenking

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

i.

Om ontvankelijk te zijn in de actie, bedoeld l»ij art. 1403 B.W., moot „schuld" zijn gesteld.

II.

De erkenning van een natuurlijk kind blijft van kracht, ook na de herroeping van het openbaar testament, waarbij die erkenning is geschied.

III.

De pandhouder eener inschuld, niet aan order of aan toonder luidende, is bij gebreke van voldoening door den pandgever gerechtigd op eigen naam de inschuld te innen.

IV.

Met don „eigenaar van een schip" in art. 321 Wetb. v. Kooph. wordt bedoeld de eigenaar, die tevens is reeder. De eigenaar, die zijn schip verhuurt, „gebruikt" het niet in den zin, waarin het woord in art. 320 Wetb. v. Kooph. voorkomt.