is toegevoegd aan uw favorieten.

Schenking

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

De beteekenis. het Gerechtshof te Amsterdam bij arrest van 27 Mei 1898 W. 7178 toekende aan de uitdrukking „rclcenpligtigen" in art. 771 Wetb. v. Burg. Rechtsv. is te beperkt.

VI.

Een verzoekschrift tot ontzetting van de ouderlijke macht moet worden ingediend door een procureur, wanneer het betreft een verzoek van een ouder, bloedverwant of aangehuwde.

vir.

De uitdrukking „in cru gemeenschappelijke» oorlog", voorkomende in art. 107 Wetb. van Strafr., behoorde te worden aangevuld met de woorden „of in een tijd, waarin een gemeenschappelijke oorlog dreigende is.'

VIII.

De bewering van Noyon (Deel III Titel XVI Aanteekening 6), dat het voor beleediging niet noodig is, dat de beleedigde kennis draagt van het feit der beleediging , is in hare algemeenheid onjuist.