is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetgeving betreffende de huisindustrie in het buitenland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schafttijden en het verbod van arbeid gedurende de schafttijden ;

b. aangaande het aanplakken van mededeelingen en uittreksels en de verplichting om bepaalde punten in die mededeelingen te noemen ;

c. aangaande de verlofdagen ;

d. aangaande de aangifte van ongevallen ;

e. aangaande luchtverversching, schoonhouden der vloeren en thermometers ;

/. aangaande het bijhouden van een algemeen register.

5. De bepalingen van sectie 1 dezer wet (betreffende de gezonde inrichting eener fabriek) zijn op een huisindustriëele fabriek niet toepasselijk.

112. Bij de uitoefening in een huisindustri.ele fabriek of werkplaats van een industrietak, een werkzaamheid of soort handenarbeid, die krachtens deze wet door den Secretaris van Staat voor gevaarlijk is verklaard, gelden voor een huisindustriëele fabriek en werkplaats evenzeer de bepalingen dezer sectie, als ware de plaats een fabriek of werkplaats anders dan een huisindustriëele fabriek of werkplaats.

113 De Secretaris van Staat zal de bepalingen dezer wet, welke op huisindustriëele fabrieken en werkplaatsen betrekking hebben, door middel van voorgeschreven uittreksels of langs eenigen anderen weg, dien hij noodig oordeelt, doen bekend maken.

114 Het uitoefenen van eenigen handenarbeid als industrie of uit winstbejag in of in verband met een der volgende vakken:

I. het vlechten van stroo;

II. het maken van klossen-kant;

in. het vervaardigen van handschoenen ;

stempelt, wanneer dit werk geschiedt in een woning