is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetgeving betreffende de huisindustrie in het buitenland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofd-fabrieksinspecteur of andere staten vervaardigd, aan de centrale gezondheids

commissie (State board of health) of aan een van beiden er r apport van gemaakt wordt, dat een van de artikelen in deze sectiongenoemd, worden of zijn ingescheept naar deze Staat, die van te voren vervaardigd zijn, geheel of ten deele onder onhygiënische verhoudingen, moet gezegde hoofd-fabrieksinspecteur gezegde goederen en de omstandigheden, waaronder zij vervaardigd zijn, onderzoeken, en indien bij zulk onderzoek wordt bevonden, dat gezegde goederen of sommigen ervan niet vrij zijn van ongedierte of gemaakt zijn in daartoe ongeschikte ruimten of onder onhygiënische verhoudingen, moet hij daarvan rapport maken aan de centrale gezondheidscommissie, welke commissie daarop zulke voorschriften moet uitvaardigen als de openbare gezondheid en veiligheid vordert. Bovendien moeten overal waar goederen worden vervaardigd, veranderd of hersteld de werkvertrekken voorzien zijn van behoorlijk licht, verwarming en ventilatie, zooals in deze section voorgeschreven.

Sect. 18. Ieder, die schendt of nalaat te voldoen Boete. aan een van de voorgaande voorschriften van deze wet (act), of die op eenigerlei wijze de fabrieksinspecteur belemmert bij de uitoefening van zijn ambt..wordt beschouwd als schuldig aan een misdrijf (misdemeanor) en wordt bij bewezen schuld gestraft met geldboete van ten minste 5 en ten hoogste ioo dollars of met hechtenis (imprisonment) van ten minste io en ten hoogste 90 dagen, of zoowel met boete als met hechtenis, naar het oordeel van het hof.