is toegevoegd aan je favorieten.

Voordrachten over de tropische ziekten van den Oost-Indischen Archipel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE VOORDRACHT.

wij weten, dat die bij tropica bijna uitsluitend en bij tertiana in hoofdzaak in de inwendige organen plaats heeft, zoodat men dan in de periphere circulatie weinig parasieten aantreft. Het kan zelfs bij tropica gebeuren, dat men niettegenstaande nauwkeurig zoeken in het begin van den koortsaanval geen enkele parasiet vindt. Heeft men dus de keus, dan zal men liever later onderzoeken, het best tegen het laatst van den aanval of in het begin van de apyrexie.

Een tweede omstandigheid, waarbij soms parasieten worden gemist, is de primaire aanval. Men kan ook daar soms in de periphere circulatie geen parasieten aantoonen; soms treden zij pas bij den tweeden of derden aanval op.

Hier komt dus aan de orde de mogelijkheid van het zoeken in het bloed van organen, m.a.w. de vraag of men zich niet door miltpunctie de zekerheid zal kunnen verschaffen, die men in concreete gevallen niet door het onderzoek van bloed uit de periphere circulatie kan krijgen. Ik moet daartegen ten sterkste waarschuwen, omdat miltpunctie altijd gevaarlijk is.

l'H.UEXTII OU 1) KM >1-: LEUCOCÏTES.

Het onderzoek op pigment-houdende leucocyten heeft voor ons niet die groote waarde, die wij aan het aantoonen der parasieten toekennen. Zonder kwestie heeft het vinden van pigmenthoudende, groote mononucleaire leucocyten wel een belangrijke diagnostische beteekenis en kan men daaruit tot de aanwezigheid van malaria-infectie besluiten. Maar dit onderzoek is lang niet zoo gemakkelijk als en meer tijdroovend dan het zoeken naar parasieten.

.. >4 t i i . i. j i.,.i «•.nimifioi /im f\ at

nel WU1UI I1CI UCOl in ii^i 'v»v..v4v h" —ï

in het gekleurde het pigment vaak minder duidelijk te vinden is. Het is echter lang niet overal positief waar men parasieten vindt. De meeste kans om pigmenthoudende leucocyten te vinden, heeft men bij onderzoek van het bloed, genomen in het begin van den koortsaanval. Is het onderzoek op parasieten negatief uitgevallen, en vindt men wèl pigmenthoudende witte bloedcellen, dan zal men daarvan gebruik