is toegevoegd aan je favorieten.

Voordrachten over de tropische ziekten van den Oost-Indischen Archipel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWARTWATERKOORTS.

betrekkelijk korten tijd weer op de gewone medicinale dosis te brengen. Ik heb ook wel gezien, dat men direct na zulk een aanval de gewone gift chinine gaf; deze wordt soms wel verdragen, maar lang niet altijd. Zoo herinner ik mij een geval van een soldaat, die wegens koorts van Benkoelen werd geëvacueerd naar Batavia en daar met koorts aankwam en in het hospitaal werd opgenomen vóór zijn stukken aanwezig waren. De behandelende geneesheer liet den man een gram chinine geven. Hij zei toen niets, maar vertelde aan zijn buurman, dat hij des avonds een „mop" zou beleven, want dat hij nu 's avonds bloed zou wateren, en of de buurman nu al zei: „neem dan toch die chinine niet in;" de man wilde „die comedie" wel vertoonen en slikte goedig zijn gram chinine, en werkelijk, 's avonds kwam onder een flinke koude rilling een typische aanval van zwartwaterkoorts, en toen den volgenden dag de ziekenlijst van Benkoelen kwam, bleek, dat daarop met rooden inkt en dikke letters de waarschuwing was geschreven om den patiënt nooit chinine te geven, omdat hij al driemaal na chininegebruik een aanval van febris biliosa haemoglobinurica had gehad. Deze waarneming, die zeer gemakkelijk met vele andere te vermeerderen is, bewijst niet alleen, dat dergelijke patienten niet altijd weer dadelijk chinine in gewone dosis verdragen, maar is ook een goede illustratie voor het feit, dat de chinine den aanval van zwartwaterkoorts kan opwekken.

Men kan dergelijke patienten, die febris biliosa haemoglobinurica hebben gehad en die weer koorts krijgen, ook gaan behandelen met methyleenblauw, maar of dat minder gevaarlijk is, zou ik niet graag willen verklaren, want zonder twijfel kan ook dit medicament een aanval opwekken, zoodat het zeker ook niet altijd onschuldig is ei: daar het lang niet zoo zeker tegen tropica helpt als chinine, zou ik in zulke gevallen toch maar liever de behandeling met chinine in minimale giften willen beginnen en langzamerhand en voorzichtig tot grootere doses stijgen.