is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot het uiterste

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Als we 't dan eens op vijfhonderd gulden hielden? Meer krijg je toch niet op je mooie gezicht, lachte oom Koos. Nou, wat zeg je d'r van?

't Was meer dan Toon verwacht had, maar het gesjacher met boeren en kooplui was diep in hem vastgegroeid en overal zag hij voordeel uit te halen. Bedachtzaam wachtte hij met antwoord te geven, deed heel nè-denkend en berekende, zei toen als gold het hier een levenskwestie, dat hij 't niet wist. Oom Koos was veel wijzer en hij kon dat toch nooit zoo zeggen; moest tevreden zijn met datgene wat ze hem gaven. En Bergman vond hem leep en practisch. Meer moest Toon niet nemen, des te moeielijker viel 't hem om naderhand dat geld terug te geven. Hoe minder schuld, hoe minder lasten. Toen vlotte het gesprek weer over de beesten en de toekomst. Als Toon dat avontuurlijke kwijt was en de zaken rustig