is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er wordt ruimte gecharterd van de stoomvaartmaatschappij, evenals voor goederen gedaan wordt, hoewel bijna alle groote mailbooten ruimte hebben, die speciaal voor zulk een kostbare cargo ingericht is. Tegen een prijs van ongeveer 3/16 pet. of $ 1875 per millioen dollars waarde, laat de verscheper het tegen verlies verzekeren. De stoomvaartmaatschappij berekent als vracht een prijs van ongeveer V8 pet. van de waarde of ongeveer $ 1250 voor elke millioen dollars, dus is het totaal der kosten ongeveer $3125 per millioen dollars. Voor grootere veiligheid, in geval van groote verschepingen, bestemt de maatschappij speciale bewapende Heden, om de ruimte dag en nacht te bewaken, en soms neemt de verscheper nog bizonder daartoe aangestelde detectives in burgerkleeding, om de passagiers gedurende den overtocht in 't oog te houden, aangezien het dikwijls reeds eenige dagen van te voren bekend is, wanneer groote verzendingen van goud zullen plaats hebben.

In overeenstemming met de bepalingen van de „United States Mint," wordt er 4 Amerikaansche centen per $ 100 berekend voor wat men verstaat onder handelsgoudstaven, die een gehalte hebben van 990 tot 997 duizendsten. De verscheper moet deze staven betalen met goudmunten, die kosteloos te verkrijgen zijn aan de „subtreasury" in ruil voor goud-certificaten of voor wettig geldige banknoten. Er is geen limiet voor het betrekken van goud van de „subtreasury" voor uitvoer en de verscheper kan kiezen of hij muntstukken wil aannemen, maar het verlies door slijtage van muntstukken staat inderdaad gelijk aan de kosten van 4 Am. centen per $ 100, door de munt berekend voor handelsstaven, die in dien vorm gebracht