is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich al meer en meer zal losmaken van de werkelijke wereld om zich heen.

Onderwijs 1), en zelfs de zoogenaamde geleerde beroepen hebben geen aantrekkelijkheid voor competente jonge mannen, die voordeel willen trekken van het nieuw gebied van het werkelijke leven. Het zou banaal zijn, te beweren, dat deze personen per se van de universiteit wegblijven, omdat zij daar geen opleiding krijgen voor hun' toekomstigen werkkring. Maar waarom zou het college hun niet cursussen aanbieden, even nuttig voor hun doel, als die welke den toekomstigen docent aangeboden worden? Dat zou de goede manier zijn om de groote kloof tusschen toga en lessenaar te overbruggen. Het is te hopen, dat op een niet te vérgelegen tijdstip, bedoelde wijze van optreden bij den man van zaken het wantrouwen wegneemt in een academische opvoeding, en tevens uit den geest van den academisch opgeleide de eenigszins minachtende schatting van den handelsman.

Indien de universiteit van hare tekortkomingen te overtuigen is, kan zij dan boetvaardig een nieuwen weg inslaan? Kan zij op zich nemen, de goede middelen aan te wenden, om de jonge mannen voor te bereiden voor de nu verwaarloosde vakken? Dat dit de moeite waard zou zijn, betwijfelt niemand, maar is het doenlijk? Of moeten wij gaan aannemen, dat een cursus van zoogenaamd wetenschappelijk onderwijs, niet voor den handel bestemd, toch, alles wel beschouwd, de beste onderlaag is, voor een flinke carrière in zaken?

i) Professor Münsterberg: in his remarkable article on "Productive Scholarship in America", in the Atlantic for May 1901, has already shown why better men are not drawn toward teaching in the United States; but he has not gone into the reasons why the American universities do not attract the ablest youths as students.