is toegevoegd aan uw favorieten.

De droomers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezes verscheen mede :

INTERIEURS

door

HERMAN HEIJERMANS Jr.

Prijs ing. ƒ2.40 ; geb. ƒ2.90.

Beoordeeling van „Interieurs" door de voornaamste dagbladen en tijdschriften.

Nederland zegt o.a.:

Amieke is de teerste. De meid de grofste; in alle is wat teers en wat grofs, in alle iets echts, iets nieuw-geziens.

De Telegraaf zegt o.a.:

In de Intérieurs ontmoeten wij Hf.ijerma.ns, den schrijver deivlotte, rake schetsen.

Het boek bevat: Amieke, een blik in 't leven van een jaloersche vrouw, die plotseling blind is geworden en nu, terwijl heur man uit is, het denkbeeld in zich voelt opkomen dat wellicht het dienstmeisje mooi is en op haar echtgenoot te grooten indruk zul maken. Be grafeilis, waar Hetjermans weder een van die voorvallen uit het leven van Nederlandsche Israëlieten beschrijft, waarin hij zich vaker een meester toonde.

Huwelijk, de derde schets, teekent een jongen man, die na een operatie in de borst heiratsfühig is verklaard, zijn meisje afwacht en nu plotseling weer pijn op de oude plaats gevoelt. De Meid vertoont een binnenhuisje van een man en vrouw die slecht zich met elkaar verdragen, maar ook in de hevigste ruzie telkens zich kalmeeren, vreezend dat het dienstmeisje iets van hun twisten zal hooren. Bep die dwaze jongen is een jongmenscli die, ziek geworden, vreest voor doctoren een „geval" te worden en dan vlucht uit het huis van zijn broer den dokter, en zich op zee begeeft. Daar sterft hij op t schip.

Van een frissche, blijde oorspronkelijkheid zijn deze schetsen. De alledaagsche dingen, in hun schijnbaar nietige details zijn opeens krachtig neergezet en vormen zoo te zamen een aandoenlijk geheel van echte schoonheid.

Het Nieuws v. d. Dag zegt o.a.:

Met onmiskenbaar talent teekent de schrijver zijn personen en geeft hier o.a. in „begrafenis" een schets uit het Joodsche leven, waardoor