is toegevoegd aan uw favorieten.

Dramatische werken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoorlijk op de convocatiebiljetten is omschreven: het stellen van een kandidaat voor de verkiezing van een lid der 2de Kamer in ons district. Ik kan het overbodig achten de vergadering te wijzen op het hooge gewicht van die keuze, en in het vaste vertrouwen, dat elk der tegenwoordig zijnde leden doordrongen is van de beginselen, die ons daarbij moeten leiden, open ik de beraadslagingen over dit punt (slag met den hamer) en vraag of ook iemand het woord daarover verlangt of een kandidaat heeft voor te stellen.

Haspelstok.

Ik weet wel een heele goeje, die

Valburg.

Mijnheer de Voorzitter, ik vraag het woord.

Haspelstok.

Ik vergeet altijd dat permissie vragen, maar ik begin het nu te begrijpen.

Schob.

Het geachte lid van de Korenmarkt heeft het woord. Valburg.

Mijnheer de Voorzitter, wanneer ik het woord gevraagd heb, dan is het inderdaad om aan deze vergadering iemand voor te stellen, die naar mijne bescheiden meening het meest, ja ik zou bijna durven beweren alleen in aanmerking kan komen als de kandidaat van de Politieke Kompasnaald. Mij dunkt, ik zie zijn naam reeds op uw aller lippen zweven, wanneer ik u zeg, dat het is een man, die van zijn geboorte af aan de liberale beginselen heeft voorgestaan; een man, die in woord en daad steeds getrouw is gebleven aan die beginselen; een man, die door zijn kunde en zijne rechtschapenheid zich de achting