is toegevoegd aan uw favorieten.

Dramatische werken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenwoordig zijnde leden de verplichting oplegt, zijn stembriefje met een naam in te vullen. Verlangt iemand nog voorafgaande beraadslaging?... Niemand?... (slaq met den hamer.) Dan wordt tot de stemming overgegaan. Mag ik mijnheer den secretaris verzoeken, de stembiljetten te willen uitdeelen?

Valburg.

Met genoegen, mijnheer de voorzitter.

(Hij staat op om papier uit de kast te krijgen.) Haspelstor.

Mijnheer de voorzitter — als ik het woord mag - ik heb nu een kandidaat, waar ik ook voor stemmen zal, die zoo knap is in de politiek en in de gemoedsbezwaren...

Schor.

Ik moet den geachten spreker doen opmerken, dat de beraadslagingen gesloten zijn, en dat we tot de stemming zullen overgaan.

Valburg.

{ter zijde) Op wie drommel zal ik stemmen. Ik moet iemand nemen, die volstrekt geen kans heeft... Wacht! Ik zal voor oom Marksteen stemmen! - Hij zou razend worden als hij het wist.

(Hij komt weer bij de tafel en deelt de briefjes uit.)

Schor.

Als geen van de leden dezer vergadering er bezwaar tegen heeft, zou ik wel willen voorstellen, omdat we in zoo klein comité zijn, maar hier aan de tafel te blijven zitten. Als dan zoo op het oogenblik mijnheer de secreans de goedheid zal willen hebben, de stembriefjes in te nemen, en ze met mijnheer Haspelstok te openen en er aanteekening van te houden