is toegevoegd aan uw favorieten.

Dramatische werken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeren komt, als dat hij ze bij zich in zijn kamer zou zien. Hij zei wel eerst, dat hij geen tijd had, want hij moest dadelijk uit. Hij was dan ook bezig zich aan te kleeden, wat dat aangaat, maar hij zou toch dadelijk komen.

Valburg (neemt Steekamp ter zijde.)

Steekamp, kun je even een boodschap voor me overbrengen ?

Steekamp.

Wel zeker, mijnheer, met plezier. Aan wie?

Valburg.

Aan die jonge dame, die ik van morgen hier in de kamer zag voorbijkomen.

Steekamp.

Van nummer 4?

Valburg.

Dat weet ik niet. Ze logeert bij mevrouw Lansing.

Steekamp.

Ja, ja, dan weet ik het wel.

Valburg.

Zeg dan aan die juffrouw dat het me pleizier doet — of neen, — pleizier kan ik toch eigenlijk niet zeggen dat het me doet

Steekamp.

Dus dat het u geen pleizier doet?

Valburg.

Neen, neen, zeg daar maar niets van. Zeg maar eenvoudig... zie je, ik heb van morgen toevallig met haar

over de verkiezingen gesproken en zeg nu maar...

(Men hoort voetstappen in den gang.)

Mulder, Dramat. werken I. 8