is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen een paleis gezet, behalve in het paleis van den hoogepriester, waarin Hy ter dood veroordeeld werd.«

Toen Camile Desmoulins terecht stond in Parijs tijdens het luwen van de revolutie-koorts, antwoordde hij op de vraag naar zyn leeftijd: »Ik ben drie en dertig jaar, een noodlottige leeftijd voor revolutionairen". J)

Prof. Schmidt heeft voor weinig jaren een «Leven van Jezus« uitgegeven, waarvan de in hoogen stijl en boeien den vorm gegeven inhoud deze is: dat Jezus als program had het woord uit Deut. XV :4: «Onder u zal geen arme zyn.« 3)

Populaire bladen spreken telkens, vooral met een beroep op de Tempelreiniging, van den revolutionairen Jezus, die zelf het werk van vernieuwing deed met terzijde schuiving van de officieel geroepenen.

Domela Nieuwenhuis leidt uit een woord als Matth. X: 34 3) af, dat Jezus niet terugdeinsde voor geweld. En uit de gelijkenis van den ryken man en Lazarus, dat Jezus den rijke naar de hel doet gaan, «alleen omdat hy rijk is« en Lazarus naar Abrahams schoot, »alleen omdat hy arm is»; want »de ryke was overigens nog zoo kwaad niet en uit niets blijkt Lazarus'braafheid.«4) Het sterkste op dit gebied is waarschynlyk een onlangs in Zürich verschenen en in Duitschland zeer

') „J'ai 1'age de trente-trois ans, 1'age du sans-culotte Jésus-Christ, age fatal aux revolutionairs." Medegedeeld in S. Wagenaar, 1764 — 1874. Rotterdam, N\jgh en Van Ditmar, 1875; blz. 65.

*) Uitgegeven in 1906 bij Mohr te Tübingen in een groote en in een volksuitgave.

3) „Ik ben niet gekomen, om vrede te brengen, maar het zwaard."

4) F. Domela Nieuwenhuis, De Geschiedenis van het Sociaisme. Amsterdam, van Looy, 1901. I blz. 89 - 94.